Grey woodpecker Ndutu Tanzania
Grey woodpecker, Ndutu. Tanzania
Thierry Riols ©

Birds