Acacias in Deadvlei Namib desert Namibia
Acacias dried in the pan of Deadvlei, Namib Desert. Namibia
Thierry Riols ©

Namib desert