Deadvlei Namib Naukluft desert Namibia
Dried acacia dating 900 years old to Deadvlei, Namib Naukluft. Namibia
Thierry Riols ©

Namib desert