Vagues de la Skeleton Coast Namibie
Thierry Riols ©

Skeleton Coast