Lion Ndutu Tanzania
Coat male lion, Ndutu. Tanzania
Thierry Riols ©

Skin